در این بخش داستان جالب آزمایش شدن توسط مادر زن را قرار داده ایم.زنی سه دختر داشت که هر سه ازدواج کرده بودند . یکروز تصمیم گرفت میزان علاقه ای که دامادهایش به او دارند را ارزیابی کند .یکی از دامادها را به خانه اش دعوت کرد و در حالی که در کنار استخر قدم میزدند

 

از قصد وانمود کرد که پایش لیز خورده و خود را درون استخر انداخت .دامادش فوراً شیرجه رفت توی آب و او را نجات داد .فردا صبح یک ماشین پژو ٢٠۶ نو جلوی پارکینگ خانه داماد بود و روی شیشه اش نوشته بود: «متشکرم! از طرف مادر زنت»زن همین کار را با داماد دومش هم کرد

 

و این بار هم داماد فوراً شیرجه رفت توی آب و جان زن را نجات داد.داماد دوم هم فردای آن روز یک ماشین پژو ٢٠۶ نو هدیه گرفت که روی شیشه اش نوشته بود: «متشکرم! از طرف مادر زنت»نوبت به داماد آخری رسید.زن باز هم همان صحنه را تکرار کرد و خود را به داخل استخر انداخت اما داماد از جایش تکان نخورداو پیش خود فکر کرد وقتش رسیده

 

که این پیرزن از دنیا برود پس چرا من خودم را به خطر بیاندازم؟همین طور ایستاد تا مادر زنش در آب غرق شد و مرد.فردا صبح یک ماشین بی ام ‌و آخرین مدل جلوی پارکینگ خانه داماد سوم بودکه روی شیشه اش نوشته بود:«متشکرم! ازطرف پدر زنت»نتیجه : اگر خواستید دامادهاتون رو امتحان کنید حداقل از امتحانی استفاده کنید که راه برگشت داشته باشه !